دسته بندی محصولات

جهت مشاهده جزئیات محصول مورد نظر کلیک کنید.

 • ایرانیان فراصنعت آرسس -ای تو پی پوزیشنر میسونیلان مدل SVI II ای تو پی پوزیشنر میسونیلان مدل SVI II
  برای اطلاع از قمیت تماس بگیرید
 • ایرانیان فراصنعت آرسس -ای تو پی پوزیشنر متسو ND9000 ای تو پی پوزیشنر متسو ND9000
  برای اطلاع از قمیت تماس بگیرید
 • ایرانیان فراصنعت آرسس -پوزیشنر سامسون مدل 3767 پوزیشنر سامسون مدل 3767
  برای اطلاع از قمیت تماس بگیرید
 • ایرانیان فراصنعت آرسس -پوزیشنر الکترو پنوماتیک YTC مدل YT-1000R پوزیشنر الکترو پنوماتیک YTC مدل YT-1000R
  برای اطلاع از قمیت تماس بگیرید
 • ایرانیان فراصنعت آرسس -ای توپی پوزیشنر YTC مدل YT 2300 ای توپی پوزیشنر YTC مدل YT 2300
  برای اطلاع از قمیت تماس بگیرید
 • ایرانیان فراصنعت آرسس -ای تو پی پوزیشنر زیمنس مدل 6DR5210 ای تو پی پوزیشنر زیمنس مدل 6DR5210
  برای اطلاع از قمیت تماس بگیرید
 • ایرانیان فراصنعت آرسس -ای تو پی پوزیشنر فیشر مدل 3661 ای تو پی پوزیشنر فیشر مدل 3661
  برای اطلاع از قمیت تماس بگیرید
 • ایرانیان فراصنعت آرسس -ای تو پی پوزیشنر فیشر مدل DVC2000 ایرانیان فراصنعت آرسس -ای تو پی پوزیشنر فیشر مدل DVC2000 ای تو پی پوزیشنر فیشر مدل DVC2000
  برای اطلاع از قمیت تماس بگیرید
 • ایرانیان فراصنعت آرسس -ای تو پی پوزیشنر فیشر DVC 6200 ای تو پی پوزیشنر فیشر DVC 6200
  برای اطلاع از قمیت تماس بگیرید
 • ایرانیان فراصنعت آرسس -ای تو پی پوزیشنر ABB TZIDC ای تو پی پوزیشنر ABB TZIDC
  برای اطلاع از قمیت تماس بگیرید
 • ایرانیان فراصنعت آرسس -ای تو پی پوزیشنر سامسون مدل 3730 ایرانیان فراصنعت آرسس -ای تو پی پوزیشنر سامسون مدل 3730 ای تو پی پوزیشنر سامسون مدل 3730
  برای اطلاع از قمیت تماس بگیرید
 • ایرانیان فراصنعت آرسس -آی توپی پوزیشنر سامسون 3725 ایرانیان فراصنعت آرسس -آی توپی پوزیشنر سامسون 3725 آی توپی پوزیشنر سامسون 3725
  برای اطلاع از قمیت تماس بگیرید
 • ایرانیان فراصنعت آرسس -آی توپی پوزیشنر زیمنس 6DR5110 آی توپی پوزیشنر زیمنس 6DR5110
  برای اطلاع از قمیت تماس بگیرید

( ای تو پی پوزیشنر ) کنترل ولو دستگاه هایی هستند که با افزایش یا کاهش فشار بار هوا بر روی اکچویتور ، شیر را در وضعیت صحیح قرار می دهند. به جای اینکه کنترل کننده فرآیند برای ارسال شیر سیگنال را مستقیماً به اکچویتور منتقل کند ، یک پوزیشنر کنترل ولو موقعیت دقیق ولو را حس می کند و برای انتقال شیر به اکچویتور ارتباط می دهد.(پوزیشنر الکتروپنوماتیک)

پوزیشنر  یك شیرها معمولاً روی یوک  یا قسمت بالای یك اکچویتور پنوماتیك (برای شیرهای كنترل خطی) یا نزدیك انتهای شافت (برای شیرهای كنترل چرخشی) نصب می شوند. برای هر یک از تنظیمات ، پوزیشنر به صورت مکانیکی به ساقه شیر یا شافت شیر وصل می شود. این امر باعث می شود تا موقعیت کنترل ولو  با موقعیت درخواست شده توسط کنترل کننده مقایسه شود.

انواع پوزیشنر

چهار نوع پایه پوزیشنر ولو وجود دارد: پنوماتیک ، الکترونیکی ، الکترو پنوماتیک (پوزیشنر الکتروپنوماتیک ) و دیجیتال. اینها بستگی به این دارد که آیا پوزیشنر از هوا یا برق برای جابجایی اکچویتور استفاده می کند. چگونه می دانید از کدام یک استفاده کنید؟

پوزیشنر کنترل ولو پنوماتیک

1.دستگاه های پنوماتیک سیگنال های پنوماتیک را ارسال و دریافت می کنند. آنها ذاتاً ایمن هستند و می توانند نیروی زیادی را برای بستن شیر را فراهم کنند.

پوزیشنر پنوماتیک سینگل ، هوا را تنها از یک طرف اکچویتور  ولو سینگل
پوزیشنر پنوماتیک دبل اکشن هوا را از هر دو طرف اکچویتور ارسال و اگزوز می کنند.
2.پوزیشنر شیرهای برقی سیگنالهای برقی را ارسال و دریافت می کنند. سه نوع فعال سازی الکتریکی وجود دارد: جریان متناوب تک فاز و سه فاز (AC) و ولتاژ جریان مستقیم (DC).

پوزیشنر ولو ، الکترو پنوماتیک ( پوزیشنر الکتروپنوماتیک ) سیگنال های کنترل جریان را به سیگنال های معادل پنوماتیک تبدیل می کنند. آنها از ترکیبی از برق و هوا استفاده می کنند.
دستگاه های دیجیتال یا “هوشمند” از یک ریز پردازنده برای قرار دادن اکچویتور ولو و نظارت و ضبط داده ها استفاده می کنند. آنها بسیار دقیق هستند ، از هوای کمتری نسبت به موقعیت های آنالوگ استفاده می کنند و تشخیص دیجیتالی آنلاین را انجام می دهند.
نمایشگر پوزیشنر در کنترل ولو

نمایشگر پوزیشنر در  شیر کنترل را بیشتر در شیر  های on/off  مشاهده می کنید ، و بازخورد در مورد موقعیت شیررا به کنترل کننده ارسال می کنید. وقتی شیر را از راه دور باز و بسته می کنید ، به این بازخورد نیاز دارید تا مطمئن شوید شیر به دستورات شما پاسخ درست داده است یا نه.

فروشندگان انواع مختلفی از شاخص های پوزیشنر شیر را با استفاده از اصول مختلف برای تبدیل حرکت مکانیکی به سیگنال الکتریکی به فروش می رسانند. و بیشتر نشانگرهای شیر ، نمایشگر  محلی را ارائه می دهند .

شما همچنین می توانید روش های زیادی برای جمع آوری داده های ارسالی از نشانگرهای سوپاپ ، از ارتباط آنالوگ تا دیجیتال داشته باشید.