دسته بندی محصولات

جهت مشاهده جزئیات محصول مورد نظر کلیک کنید.

تعریف شیر کنترل تجهیزی است که در کنترل کردن جریان و فشار مایعات یا گاز مورد استفاده قرار میگیرند. کنترل ولو یا شیر کنترل به تنظیم میزان جریان سیال ( مایعات یا گاز ) طی فرایندی در یک سیستم را کنترل مینماید . کنترل ولو شامل یک شیر می باشد که به یک مکانیزم محرکه، که توانایی تغییر عامل کنترل کننده سیال را دارد متصل است عمل میکند. این محصولات به اینصورت کار میکنند .

جریان عبوری که باید کنترل شود – یک سنسور که تغییرات جریان را اندازه‌گیری می‌کند – یک کنترلر که سیگنال‌های محاسبه شده را به اکچویتور ارسال می‌کند – یک اکچویتور که فرمان‌های کنترلر را بر روی ولو اجرا می‌کند – ولو که جریان را کنترل می‌کند.