دسته بندی محصولات

جهت مشاهده جزئیات محصول مورد نظر کلیک کنید.

 • ایرانیان فراصنعت آرسس -وی بال فیشر V300 وی بال فیشر V300
  برای اطلاع از قمیت تماس بگیرید
 • ایرانیان فراصنعت آرسس -کنترل ولو ماسونیلان مدل 41000 کنترل ولو ماسونیلان مدل 41000
  برای اطلاع از قمیت تماس بگیرید
 • ایرانیان فراصنعت آرسس -کنترل ولو فیشر مدل V300 کنترل ولو فیشر مدل V300
  برای اطلاع از قمیت تماس بگیرید
 • ایرانیان فراصنعت آرسس -کنترل ولو فیشر مدل V200 کنترل ولو فیشر مدل V200
  برای اطلاع از قمیت تماس بگیرید
 • ایرانیان فراصنعت آرسس -کنترل ولو فیشر مدل V150 کنترل ولو فیشر مدل V150
  برای اطلاع از قمیت تماس بگیرید
 • ایرانیان فراصنعت آرسس -کنترل ولو فیشر مدل ET کنترل ولو فیشر مدل ET
  برای اطلاع از قمیت تماس بگیرید
 • ایرانیان فراصنعت آرسس -کنترل ولو فیشر مدل GX کنترل ولو فیشر مدل GX
  برای اطلاع از قمیت تماس بگیرید
 • ایرانیان فراصنعت آرسس -کنترل ولو فیشر EZ کنترل ولو فیشر EZ
  برای اطلاع از قمیت تماس بگیرید
 • ایرانیان فراصنعت آرسس -کنترل ولو فیشر EWT کنترل ولو فیشر EWT
  برای اطلاع از قمیت تماس بگیرید
 • ایرانیان فراصنعت آرسس -کنترل ولو فیشر ES کنترل ولو فیشر ES
  برای اطلاع از قمیت تماس بگیرید
 • ایرانیان فراصنعت آرسس -کنترل ولو فیشر ED کنترل ولو فیشر ED
  برای اطلاع از قمیت تماس بگیرید
 • ایرانیان فراصنعت آرسس -کنترل ولو فیشر کنترل ولو فیشر
  برای اطلاع از قمیت تماس بگیرید
 • ایرانیان فراصنعت آرسس -کنترل ولو سامسون مدل 3244 کنترل ولو سامسون مدل 3244
  برای اطلاع از قمیت تماس بگیرید
 • ایرانیان فراصنعت آرسس -کنترل ولو سامسون 3241 کنترل ولو سامسون 3241
  برای اطلاع از قمیت تماس بگیرید
 • ایرانیان فراصنعت آرسس -شیر پروانه ای فیشر شیر پروانه ای فیشر
  برای اطلاع از قمیت تماس بگیرید
 • ایرانیان فراصنعت آرسس -سامسون شیر ترموستاتیک 2231 سامسون شیر ترموستاتیک 2231
  برای اطلاع از قمیت تماس بگیرید

تعریف شیر کنترل تجهیزی است که در کنترل کردن جریان و فشار مایعات یا گاز مورد استفاده قرار میگیرند. کنترل ولو یا شیر کنترل به تنظیم میزان جریان سیال ( مایعات یا گاز ) طی فرایندی در یک سیستم را کنترل مینماید . کنترل ولو شامل یک شیر می باشد که به یک مکانیزم محرکه، که توانایی تغییر عامل کنترل کننده سیال را دارد متصل است عمل میکند. این محصولات به اینصورت کار میکنند .

جریان عبوری که باید کنترل شود – یک سنسور که تغییرات جریان را اندازه‌گیری می‌کند – یک کنترلر که سیگنال‌های محاسبه شده را به اکچویتور ارسال می‌کند – یک اکچویتور که فرمان‌های کنترلر را بر روی ولو اجرا می‌کند – ولو که جریان را کنترل می‌کند.