دسته بندی محصولات

جهت مشاهده جزئیات محصول مورد نظر کلیک کنید.

 • گیج دما ویکا مدل A52
  برای اطلاع از قمیت تماس بگیرید
 • ایرانیان فراصنعت آرسس -گیج دما ویکا مدل S55 ایرانیان فراصنعت آرسس -گیج دما ویکا مدل S55 گیج دما ویکا مدل S55
  برای اطلاع از قمیت تماس بگیرید
 • ایرانیان فراصنعت آرسس -گیج دما ویکا مدل R52 ایرانیان فراصنعت آرسس -گیج دما ویکا مدل R52 گیج دما ویکا مدل R52
  برای اطلاع از قمیت تماس بگیرید
 • گیج دما ویکا F73
  برای اطلاع از قمیت تماس بگیرید
 • ایرانیان فراصنعت آرسس -دماسنج گوشت و مواد یخی تستو 105 TESTO ایرانیان فراصنعت آرسس -دماسنج گوشت و مواد یخی تستو 105 TESTO دماسنج گوشت و مواد یخی تستو 105 TESTO
  برای اطلاع از قمیت تماس بگیرید
 • ایرانیان فراصنعت آرسس -دماسنج تماسی تستو 922 TESTO ایرانیان فراصنعت آرسس -دماسنج تماسی تستو 922 TESTO دماسنج تماسی تستو 922 TESTO
  برای اطلاع از قمیت تماس بگیرید
 • دماسنج تستو 110 TESTO
  برای اطلاع از قمیت تماس بگیرید
 • ایرانیان فراصنعت آرسس -ترمومتر نفوذی تستو 905 TESTO ایرانیان فراصنعت آرسس -ترمومتر نفوذی تستو 905 TESTO ترمومتر نفوذی تستو 905 TESTO
  برای اطلاع از قمیت تماس بگیرید
 • ایرانیان فراصنعت آرسس -ترمومتر لیزری TESTO 830 ایرانیان فراصنعت آرسس -ترمومتر لیزری TESTO 830 ترمومتر لیزری TESTO 830
  برای اطلاع از قمیت تماس بگیرید
 • ترمومتر دیجیتال تستو TESTO 925
  برای اطلاع از قمیت تماس بگیرید
 • ایرانیان فراصنعت آرسس -ترمومتر دیجیتال تستو 926 TESTO ایرانیان فراصنعت آرسس -ترمومتر دیجیتال تستو 926 TESTO ترمومتر دیجیتال تستو 926 TESTO
  برای اطلاع از قمیت تماس بگیرید

گیج دما
گیج دما بر اساس اصل بر انگیختن گاز ، بی متال یا انبساط مایع عمل می کنند. آنها می توانند دمای بین -200 … +700 درجه سانتیگراد را اندازه گیری کنند. همه ابزارها همچنین برای کار در ترمولاژها مناسب هستند.

ترمومتر
ترمومتر وضعیت حرارتی یک ماده همگن را اندازه گیری می کنند. سیستم اندازه گیری باید تا حد امکان با بدن اندازه گیری شود. پرکاربردترین روشهای اندازه گیری به خصوصیات جسمی و مواد وابسته به دما وابسته هستند.

گیج دما بی متال
گیج دما بی متال  با یک سیستم اندازه گیری به شکل لوله مارپیچی کار می کنند. سیستم اندازه گیری از دو ورق با ضریب انبساط مختلف تشکیل شده است که به طور جداگانه به یکدیگر پیوسته اند. تغییر شکل مکانیکی نوارهای دوتایی به شکل لوله که در بالا ذکر شد منجر به یک حرکت چرخشی می شود که در اثر تغییر دما ایجاد می شود. اگر یک قسمت از سیستم اندازه گیری دوتایی محکم بسته شده باشد ، انتهای دیگر شافت اشاره گر را بچرخاند. سنجهای دمای دوتایی با درجات مقیاس -70 … +600 درجه سانتیگراد در کلاسهای دقت 1 و 2 مطابق با EN 13190 در دسترس هستند.

گیج دما انبساط مایع
گیج دما انبساط شامل یک سنسور دما ، یک کپیلری و یک لوله بوردون است. سیستم اندازه گیری خود را با یک مایع پر می کند. اگر دما تغییر کند ، فشار داخلی دماسنج نیز تغییر می کند. فشار از طریق لوله به شافت اشاره گر منتقل می شود و بنابراین مقدار دما در مقیاس نشان داده می شود. با استفاده از مویرگ هایی از طول 500 تا 10،000 میلی متر ، از نقاط اندازه گیری از راه دور نیز می توان اندازه گیری کرد. دامنه مقیاس برای اندازه گیری دمای انبساط بین -40 … +400 درجه سانتیگراد با دقت کلاس 1 و 2 مطابق با EN 13190 است.

گیج دما گازی
ساقه ، کپیلری و لوله بوردون با یک گاز فعال شده به یکدیگر متصل می شوند. دستگاه پر از گاز بی اثر است. اگر دما تغییر کند ، فشار داخلی نیز تغییر خواهد کرد. نشانگر با عملکرد فشار از طریق لوله اندازه گیری منتقل می شود. برای جبران دمای محیط ، یک عنصر دوتایی بین حرکت و لوله اندازه گیری سوار می شود. اندازه گیری دما با استفاده از گاز با درجه مقیاس بین -200 … +700 درجه سانتیگراد در کلاس دقت 1 موجود است