سنسور دما روزمونت
برای اطلاع از قمیت تماس بگیرید

شناسه محصول: 10122

روزمونت یکی از بهترین برند ها در تولید سنسور های دمایی تز قبیل pt100 , pt1000و ترموکوپل … است

به عنوان یک حسگر مقاوم در برابر دما (RTD)است و بادارا  بودن  استانداردPt-100  کار سنجش دما را انجام میدهد،سنسور دمای روزمونت RTD  دستگاهی شامل یک  یا دو عنصر است که بر طبقIEC 751طراحی شده و قادر به پوشش طیف گسترده ای از دما است. این سنسور مقاوم در برابر ارتعاش است و سر های اتصال قابلیت نصب و جایگزینی سریعی دارند. اینRTDشامل گزینه های کالیبراسیون کلاسAیاBدقت یا گزینه جدول کالیبراسیون با ثابتهایCallendar-Van Dusenاست.


سفارش

اشتراک گذاری:

سنسور دما روزمونت
سنسور دما روزمونت یکی از بهترین برند ها در تولید سنسور های دمایی تز قبیل pt100 , pt1000و ترموکوپل … است

به عنوان یک حسگر مقاوم در برابر دما (RTD)است و بادارا  بودن  استانداردPt-100  کار سنجش دما را انجام میدهد،سنسور دمای روزمونت RTD  دستگاهی شامل یک  یا دو عنصر است که بر طبقIEC 751طراحی شده و قادر به پوشش طیف گسترده ای از دما است. این سنسور مقاوم در برابر ارتعاش است و سر های اتصال قابلیت نصب و جایگزینی سریعی دارند. این RTD  شامل گزینه های کالیبراسیون کلاسAیاBدقت یا گزینه جدول کالیبراسیون با ثابتهایCallendar-Van Dusenاست.

مشخصات :
ثابت زمان / واکنش

حداکثر 9 ثانیه برای رسیدن به 50%واکنش سنسور زمان لازم است وقتی که در آب جاری مطابق با IEC 751:1983، اصلاحات 1 و 2 آزمایش می شود.

مقاومت عایق :

حداقل مقاومت عایق 1,000 MΩوقتی در 500 Vdc و در دمای اتاق اندازه گیری می شود.

گزینه های کالیبراسیون :

دقت IEC 751 کلاس A ؛ برنامه کالیبراسیون با ثابت های Callendar-Van Dusen ؛ کالیبراسیون انتقال حفاظت MID

ویژگی ها
سنسور استاندارد مطابق با IEC 751 با طراحی یک یا دو عضوی عملکرد انعطاف پذیر و قابل اطمینان ارائه می دهد.

سنسور ارتجاعی برنامه های صنعتی با لرزش بالا را تحمل می کند.

سریهای اتصال به روشDIN امکان نصب و جایگزینی سریع را می دهد.

سنسور انتخابی محدوده وسیعی از دماها از –321 تا 1112درجه فارنهایت( –196 تا 600 درجه سانتی گراد ) برای خواسته های گوناگون پوشش می دهد.

انسداد انتهایی، شاقول پرنده و آداپتورهای رزوه ای فنری، پیکربندی نصب یکپارچه و از راه دور را امکان پذیر می سازد.

ثابت های Callendar-Van Dusen رابرای تطبیق سنسور-ترانسمیتر ممکن کرده و بالاترین سطح دقت را تأمین می کند.

دقت کلاس A اختیاری مواجه نقاط اندازه گیری بحرانی با دقت و استاندارد تحملرا تضمین می کند.

گزینه برای مونتاژ ترموول، حفاظت را در محیط های خوردنده افزایش می دهد.

گزینه های کالیبراسیون دستورالعمل های ابزارآلات اندازه گیری (MID) برای برنامه های انتقال حفاظتی.

تأییدیه های مناطق پرخطر جهانی ،الزامات محلی را برآورده می سازد.

موردی ثبت نشده است!