مس فلومتر اندرس هاوزر مدل 80M
برای اطلاع از قمیت تماس بگیرید

شناسه محصول: 10158

بیشتر فن آوری های اندازه گیری دبی ، مانند کنتورهای توربین یا جابجایی مثبت ، از تکنیک های حجمی استفاده می کنند. این بدان معنی است که مقدار خروجی متر یا مقدار نمایش داده شده روی صفحه در اندازه گیری حجمی اندازه گیری مانند GPM یا LPM است. تعدادی از برنامه های اندازه گیری فلو وجود دارد که نیاز به اندازه گیری سرعت جریان در واحدهای جرمی دارند ، استفاده از فلومترهای حجمی در این برنامه ها می تواند چالش برانگیز باشد زیرا تبدیل واحد های حجمی به واحدهای جرم نیاز به خواندن حجمی دارد که با یک مقدار تراکم سیال ضرب می شود. برای محیط مایع ، مقدار چگالی با دما تغییر می کند. برای سیال های گازی چگالی با دما و فشار تغییر می کند. تراکم در حال تغییر منجر به عدم دقت در هنگام اعمال فلومتر های  حجمی در این مواقع می شود. فلومتر با استفاده از یک فلو مستقیم جرم که از تغییرات دما و فشار فرآیند مصون است ، این مشکل را حل می کنند.


سفارش

اشتراک گذاری:

یک متر کوریولیس بر اساس اصول مکانیک حرکت است. وقتی سیال فرآیند وارد حسگر می شود ، تقسیم می شود. در حین کار ، یک سیم پیچ درایو لوله ها را تحریک می کند تا در تقابل با فرکانس رزونانس طبیعی در نوسان باشند. هرچه لوله ها نوسان می کنند ، ولتاژ حاصل از هر پیک اف باعث ایجاد موج سینوسی می شود. این نشان دهنده حرکت یک لوله نسبت به لوله دیگر است. تاخیر زمانی بین دو موج سینوسی به نام Delta-T گفته می شود که مستقیماً متناسب با سرعت جریان جرمی است.

 

اساس عملکرد مس فلومتر اندرس هاوزر 80M بر پایه تولید نیروی کوریولیس کنترل شده است. این نیرو ها هنگامی وجود دارند که هم حرکت انتقالی و هم حرکت دورانی همزمان اتفاق بیافتند.

ویژگی های مس فلومتر اندرس هاوزر عبارتند از:
اصول اندازه گیری مستقل از ویژگی های فیزیکی سیال مانند : چگالی  , ویسکوزیته

مناسب برای فشار بالا

دقت بالا

سینگل تیوب

رنج دمایی بالای150 درجه سانتی گراد

فشار کاری : بالای 100بار

سایز : 8 تا 50 میلی متر

نمایش دو لاین در نمایش گر

متریال تیوب :Titanium, Ti Grade 2, Ti Grade 9

تاییدیه ها صنایع غذایی : 3A, FDA , تاییدیه ها برای مناطق پر خطر : ATEX, FM, CSA, TIIS , PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus,MODBUS

موردی ثبت نشده است!