شیر منیفولد الیور 5 راهه
برای اطلاع از قمیت تماس بگیرید

شناسه محصول: 10283

شیرمنیفولدی پنج راهه برای ترانسمیترهای اختلاف فشار استفاده می شوند.

این شیر شامل دو شیر مسدود کننده . یک شیر تعادلی (Equalizer) و دو شیر (Vent)  و یا تست است.


سفارش

اشتراک گذاری:

ویژگی این منی فولد می توان به موارد زیر اشاره کرد:

ماکسیمم فشار : 6000ps , متریال : 316SS , با پیچ های نصب بروی ترانسمیتر , دسته : فشار. لوازم جانبی فشار

In addition to the standard isolation needle valve, Oliver valves can provide 2, 3 and 5 valve manifolds for both remote and direct mounting to pressure gauge and pressure differential transmitters. These manifold valves are, as standard rated to 413bar (6000psi) and are available in a range of different materials. Our Needle Valve Manifolds are available in numerous different configurations – including pipe-to-pipe, pipe-to-flange and flange-to-flange

 

موردی ثبت نشده است!