برای اطلاع از قمیت تماس بگیرید

شناسه محصول: 10284

تنظیم محافظ اورر پرشر ویکا مدل 910.13

Overpressure protector

هدف از طراحی محافظ فشار مازاد (Overpressure protector) محافظت از از تجهیزات اندازه گیری فشار است هنگامیکه فشار از محدوده یا رنج اندازه گیری مشخص شده تجهیز طی یک بازه زمانی تجاوز می کند.محافظ اورر پرشر ویکا  (Overpressure protector) از یک شیر ولو پیستونی فنری (spring loaded piston valve) تشکیل شده است. در شرایط عادی فشار فنر شیر ولو را باز نگه می دارد و سیال به عنصر حسگر می رسد.

ایرانیان فراصنعت آرسس وارد کننده محصولات ویکا آلمان فروش انواع  اور پرشر ویکا


سفارش

اشتراک گذاری:

تنظیم محافظ اورر پرشر ویکا مدل 910.13

Overpressure protector

هدف از طراحی محافظ فشار مازاد (Overpressure protector) محافظت از از تجهیزات اندازه گیری فشار است هنگامیکه فشار از محدوده یا رنج اندازه گیری مشخص شده تجهیز طی یک بازه زمانی تجاوز می کند.محافظ اورر پرشر ویکا  (Overpressure protector) از یک شیر ولو پیستونی فنری (spring loaded piston valve) تشکیل شده است. در شرایط عادی فشار فنر شیر ولو را باز نگه می دارد و سیال به عنصر حسگر می رسد.

 

هنگامی که فشار سیستم از میزان تنظیم شده (ست شده) برای محافظ اورپرشر تجاوز می کند، به نیروی وارد شونده از طرف فنر غلبه می کند در نتیجه فنر به عقب رانده می شود و ولو بسته می شود و مسیر عبوری سیال به سمت سنسور فشار (ترانسمیتر فشار، ترانسدیوسر فشار) یا گیج فشار را مسدود می نماید.(اور پرشر ویکا)

ولو بسته باقی می ماند تا زمانی که فشار سیستم به میزان تقریبا 25 درصد پایین تر از فشار ست شده برگردد، جایی که بر اثر نیروی فنر، مجددا شیر باز می شود.در نتیجه از تجهیزات اندازه گیری فشار در برابر افزایش فشار (فشار های مازاد) و ضربات فشار surge و spike جلوگیری می کند.

تنظیم محافظ اورر پرشر ویکا  (Overpressure protector):

تنظیم پیچ (چرخش پیچ) در جهت عقربه های ساعت بالا بردن فشار بسته شدن ولو
تنظیم پیچ (چرخش پیچ) در خلاف جهت عقربه های ساعت پایین آوردن فشار بسته شدن ولو

اور پرشر ویکا

Applications

  • Protection against overpressures which occur beyond the scale range of the pressure measuring instrument
  • Stainless steel version for aggressive media, also in aggressive environments
  • Machine building, general plant construction, chemical industry, petrochemical industry, power plants, mining, on-/offshore and environmental technology

Special Features

  • Version with pressure connection thread in form A or form B
  • 7 different setting ranges selectable
  • Nominal pressures to 600 bar
  • Overpressure safety up to 1,000 bar
  • Vacuum protected

Description

The overpressure protector for pressure measuring instruments is a piston valve. Through a helical spring, the outlet position is maintained until the pressure acting on the piston overcomes the back pressure of the spring, thus closing the valve.
Once the pressure drops below the closing pressure by approx. 25 %, the valve opens again and the piston returns to its rest position under the action of the spring force.

Factory setting

The closing pressure is set to half of the span of the respective setting range.

Set values for factory mounting

When mounted onto a pressure measuring instrument by WlKA, the overpressure protector is set to 1.1 times the full scale value of the pressure measuring instrument.

Setting the closing pressure

If the adjustment screw is turned clockwise, the spring force of the helical spring increases and, with it, the closing pressure. By turning the adjustment screw anti-clockwise, the closing pressure is reached at lower pressure values.

For the setting of the optimal closing pressure, the temperature at the measuring location must be taken into account.

This overpressure protector is not suitable for use as a controller or for control and regulation purposes.