سیفون ویکا مدل 910.15
برای اطلاع از قمیت تماس بگیرید

شناسه محصول: 10286

سیفون ویکا مدل 910.15

از سیفون ویکا مدل 910.15  دربسیتری از فراینده ای صنعتی از بخار با فشار بالا . برای گرمایش های مستقیم .  انجام کارهای مکانیکی.

کنترل احتراق و به عنوان یک واکنش دهنده شیمیایی استفاده می شود.


سفارش

اشتراک گذاری:

اندازه گیری فشار بخار هم در نقطه انتهایی که استفتده می شود و هم در مرحله تولید(در یک بویلر) مهم است. مشکلی که در اندازه گیری  فشار بخار وجود دارد دمای نسبتا بالا ان است که در صورت اتصال مستقیم المان اندازه گیری ممکن است به ان صدمه ئارد کند.برای رفع این مشکل از سیفون ها بین فرایند و گیج های فشار استفاده می شود.

ویکا سیفون به عنوان یک کویل خنک کننده عمل کرده و با پراکنده کردن حرارت از گیج در برابر بخاره های دما بالا محافظت می کند.

ویکا سیفون U شکل براب لوله های عمودی و سیفون کوپلی (pigtail) برای لوله های مناسب است.

WIKA Pressure Gauge Siphons Type 910.15.100 Pigtail

موردی ثبت نشده است!