توضیحات

 • سوئیچ فشار گاز DG، فشار بسیار پایین را کنترل می کند و در صورت رسیدن به یک نقطه تنظیم شده، عملیات روشن، خاموش یا سوئیچ را آغاز می کند. سوئیچ های فشار (DG..T) با تأییدیه UL، FM دارای یک نازل برای محدود کردن سرعت جریان هستند،  نقطه سوئیچ از طریق چرخ دستی قابل تنظیم است. فشار مثبت و منفی گاز را بر روی وسایل مختلف گاز صنعتی و هوا نظارت می کند.( مانند مانیتورینگ فن دیگ بخار و پایش فشار تفاضلی در سیستم های تهویه و تهویه مطبوع)

کاربرد ها

 •  بویلر
 • سیستم های اتش نشانی 
 • سیستم های تهویه 
 • مناسب برای تولید بیولوژیکی متان

ویژگی ها

 • تنظیم نقطه سوئیچینگ ساده با چرخ دستی قابل تنظیم
 • سوئیچ های فشار با تنظیم مجدد دستی قفل پس از تعویض
 • مانیتورینگ فشار گاز و هوا (فشار مثبت، منفی و دیفرانسیل)
 • دارای گواهینامه برای سیستم های تا SIL 3 و PL e
 • دارای تقویت کننده ایزوله تایید شده برای مناطق خطرناک منطقه 1 و 2
 • دارای گواهی اتحادیه اروپا بر اساس EN 1854 و کلاس "S"
 • DG..S: نسخه ویژه موجود برای NH3 و O2

محدوده فشار کاری

 • 1 تا 10 میلی بار
دانلود فایل های ضمیمه: