فلو کنترل رکسروت MG/MK
برای اطلاع از قمیت تماس بگیرید

کد محصول: 10361

فلو کنترل رکسروت MG/MK
انواع MG / MK

اندازه اسمی 6 تا 30

سری 1X

حداکثر فشار کار 315 بار

حداکثر جریان 400 L / min

تابع، بخش

این شیرهای MG و MK دریچه گاز وابسته به فشار و ویسکوزیته هستند.


سفارش
اشتراک گذاری:


نوع MG
این دریچه در هر دو جهت جریان می یابد. مایع فشار از طریق سوراخ های جانبی به نقطه تورم  جریان می یابد.. بخش سوپاپ دریچه  با چرخش به طور پیوسته تغییر می کند.

نوع MK
با عبور  جریان از دریچه در جهت دنده، فشار  مایع بیشتر شده، در نتیجه جریان مسدود می شود. فشار سیال از طریق سوراخ های جانبی به نقطه دنده  جریان می یابد که بین میله و  پیستون قابل تنظیم است.

موردی ثبت نشده است!