پمپ گازوئیل سانتک AJ
برای اطلاع از قمیت تماس بگیرید

کد محصول: 10368

پمپ های سوخت مایع به کار رفته در مشعل های مایع سوز از نوع دنده ای و از خانواده پمپ های جابجایی مستقیم هستند.فشار مورد نیاز سوخت های سبک مانند گازوئیل 100PSI است. این در حالی است که برای سوخت های سنگین مانند مازوت فشار پاشش بعضا تاذ 450PSI افزایش می یابد.


سفارش
اشتراک گذاری:عملکرد پمپ های گازویئل داری پیجیدگی خاصی نیست.در این پمپ ها وقتی که محور پمپ می چرخد چرخ دنده کوچک و چرخ دنده رینگی که با ان در گیر است به چرخش در می اید. این چرخ دنده درون قابی قرار گرفته اند که توسط روپوشی کا شامل مجرای مکش و دهش است پوشانده شده اند. هنگام دوران چرخ دنده ها سوخت مایع به داخل پمپ مکیده شده و در فضای بین چرخ دنده ها فشرده می شود و سوخت با فشار بالا به طرف شیر تنظیم فشار رانده می شود.
شیر تنظیم فشار مقداری از سوخت را که در نازل استفاده نمی شود به قسمت مکش برگشت داده و به اصطلاح باز گردش می کند و به این ترتیب فشار پمپ ثابت نگه داشته می شود.
از جمله ویژگی های سانتک پمپ گازوئیل AS می توان به موارد زیر اشاره کرد:


*کانکشن ورودی :1/4G
*کانکشن نازل:1/8G
*کانکشن گیج:1/8G
*صافی:150میکرو متر
*رنج فشار:
برای سایز 45/57 بین 7 تا 14 بار
برای سایز 67 بین 10 تا 15 بار
برای سایز 47K/57K بین 7 تا 14 بار
برای سایز 67K بین 10 تا 15 بار
*ویسکوزیته کاری:2-12 mm2/s
*فشار وزودی :2 بار
ماکزیمم سرعت:
برای مدل های 45/57/47k/57k برابر با 3600rpm
برای مدل های 67/67k برابر با 2850rpm
*دارای پرشر رگلاتور
*جهت چرخ شفت می تواند در جهت عقربه های ساعت و در خلاف عقربه های ساعت می باشد
*موقیت قرار گیری نازل می توان در سمت راست یا چپ باشد.
*پمپ گازویئل سانتک در دو نوع با شیر برقی و بدون شیر برقی می باشد.

موردی ثبت نشده است!