توضیحات

 • رگلاتور 161 فیشر عمدتا در برنامه هایی که سیال گاز طبیعی، هوا و یا دیگر گازهای غیر خورنده است استفاده می شود. برای برنامه هایی که افت فشار در آن بالاست، با استفاده از پایلوت مانیتور نوع 161AYM یا  161EBM دقت رگلاتور را افزایش می دهد. نوع 161AYWیک رگلاتور پایلوت دار کنترل مستقیم با تخلیه سریع و پوشش دیافراگمی 1/2 NPT برای اتصال خط کنترل است.

مدل ها

 •  161EB
 • 161EBM 
 • 161AY
 • 161AYM 

کاربردها

 • گاز طبیعی، هوا و یا دیگر گازهای غیر خورنده

ویژگی ها

 • وقتی برای کاربردهایی که افت فشار بالاست استفاده می شود دقت رگلاتور افزایش می یابد.
 • موجود در چندین نوع پیکربندی مانیتورینگ و غیر مانیتورینگ
 • نگهداری آسان

مدل ها

 • سری  161EB & 161EBM :  محدوده کنترل  0.34 بار تا  5 بار  ( 350psig  ...  24.1psig )
 • سری 161AY & 161AYM : محدوده کنترل  0.22بار  تا  0.48 بار  ( 7psig  ...  15psig )                         

حداکثر فشار ورودی

 •  161,161EB,161M, 161EBM   :   1500psig / 103bar
 •  161AY , 161AYM  :   150psig / 103bar

حداکثر فشار خروجی

 • 161EB , 161 : 750 psig/ 51.7bar
 • 161AY : 150 psig/ 10.3bar