رگلاتور پایلوت دار فیشر مدل 161
برای اطلاع از قمیت تماس بگیرید

کد محصول: 10372

رگلاتور 161 فیشر عمدتا در برنامه هایی که سیال گاز طبیعی، هوا و یا دیگر گازهای غیر خورنده است استفاده می شود. برای برنامه هایی کهافت فشار در آن بالاست، با استفاده از پایلوت مانیتور نوع 161AYMیا161EBMدقت رگلاتور را افزایش می دهد.

نوع 161AYWیک رگلاتور پایلوت دار کنترل مستقیم با تخلیه سریع و پوشش دیافراگمی 1/2 NPT برای اتصال خط کنترل است


سفارش
اشتراک گذاری:


مشخصات رگلاتور پیلوت دار فیشر عبارتند از:

انواع :

نوع 161EB & 161EBM : محدوده کنترل 5 تا 350 psig / 0.34 تا 24.1 بار

نوع 161AY & 161AYM :محدوده کنترل 0.22 تا 7 psig / 15 mbar تا 0.48 بار

ماکزیمم فشار ورودی:

انواع 161،161EB،161Mو161EBM : 1500 psig/ 103 بار

انواع 161AY و161AYM : 150 psig/ 10.3 بار

 

ماکزیمم فشار خروجی:

انواع 161، 161EB : 750 psig/ 51.7بار

انواع161AY : 150 psig/ 10.3 بار

 

از ویژگی های رگلاتور فیشر عبارتند از:

موجود در چندین نوع پیکربندی مانیتورینگ و غیر مانیتورینگ
نگهداری آسان
وقتی برای کاربردهایی که افت فشلر بالاست استفاده می شود دقت رگلاتور افزایش می یابد
رگلاتور فیشر ،ویژگی های ررگلاتور فیشر ،انواع رگلاتور فیشر

موردی ثبت نشده است!