رگلاتور پایلوت دار فیشر FISHER 161
برای اطلاع از قمیت تماس بگیرید

کد محصول: 10372

رگلاتور پیلوت دار فیشر 161

FISHER 161 Pressure Regulator

 • رگلاتور 161 فیشر عمدتا در برنامه هایی که سیال گاز طبیعی، هوا و یا دیگر گازهای غیر خورنده است استفاده می شود. برای برنامه هایی کهافت فشار در آن بالاست، با استفاده از پایلوت مانیتور نوع 161AYM یا  161EBM دقت رگلاتور را افزایش می دهد.

سفارش
اشتراک گذاری:


رگلاتور پیلوت دار فیشر  161

FISHER 161 Pressure Regulator

 • رگلاتور 161 فیشر عمدتا در برنامه هایی که سیال گاز طبیعی، هوا و یا دیگر گازهای غیر خورنده است استفاده می شود. برای برنامه هایی کهافت فشار در آن بالاست، با استفاده از پایلوت مانیتور نوع 161AYM یا  161EBM دقت رگلاتور را افزایش می دهد.
 • نوع 161AYWیک رگلاتور پایلوت دار کنترل مستقیم با تخلیه سریع و پوشش دیافراگمی 1/2 NPT برای اتصال خط کنترل است.

ویژگی ها

 • وقتی برای کاربردهایی که افت فشلر بالاست استفاده می شود دقت رگلاتور افزایش می یابد.
 • موجود در چندین نوع پیکربندی مانیتورینگ و غیر مانیتورینگ
 • رگلاتور فیشر ،ویژگی های ررگلاتور فیشر ،انواع رگلاتور فیشر
 • نگهداری آسان

انواع 

 • سری  161EB & 161EBM :  محدوده کنترل  0.34 بار تا  5 بار  ( 350psig  ...  24.1psig )
 • سری 161AY & 161AYM : محدوده کنترل  0.22بار  تا  0.48 بار  ( 7psig  ...  15psig )                         

 

حداکثر فشار ورودی

 •  161,161EB,161M, 161EBM   :   1500psig / 103bar
 •  161AY , 161AYM  :   150psig / 103bar

 

حداکثر فشار خروجی

 • 161EB , 161 : 750 psig/ 51.7bar
 • 161AY : 150 psig/ 10.3bar