شیر کشویی ( گیت ولو )
برای اطلاع از قمیت تماس بگیرید

شناسه محصول: 10382

شیر گیوتینی(شیر تیغه ای) یکی از متداول ترین و پر کاربد ترین شیر ها بودهکه دارای قیمت نسبتا پایین و مزیت افت فشار اندک می باشد. ولو گیوتینی در هر دو جهت در مسیر جریان و به عبارت دیگر جهت خاصی برای نصب ان در نظر گرفته نمی شود.

کاربد اصلی شیر های گیوتینی در قطع و وصل جریان عبوری می باشد.از شیر گیوتینی برای کنترل جریان  نمی توان استفاده کرد.

به این دلیل که عمر حساسیت نشیمنگاه این ولو در مقابل سایدگی قرار دارد.


سفارش

اشتراک گذاری:

شیر گیوتینی(شیر تیغه ای) یکی از متداول ترین و پر کاربد ترین شیر ها بودهکه دارای قیمت نسبتا پایین و مزیت افت فشار اندک می باشد. ولو گیوتینی در هر دو جهت در مسیر جریان و به عبارت دیگر جهت خاصی برای نصب ان در نظر گرفته نمی شود.

کاربد اصلی شیر های گیوتینی در قطع و وصل جریان عبوری می باشد.از شیر گیوتینی برای کنترل جریان  نمی توان استفاده کرد.

به این دلیل که عمر حساسیت نشیمنگاه این ولو در مقابل سایدگی قرار دارد.

شیر گیوتینی  یک نوع خاص از ولو های دروازه ای موازی می باشد.تیغه این نوع  شیرها همانند لبه چاقو عمل کرده و باعث برش سیال می گردد.لذا این ولو ها عمدتا در مواردی که داخل سیال ذرات معلقی وجود داشته  و یا سیال دارای ویسکوزیته نسبتا بالایی باشد مورد استفاده قرار می گیرند.در شیر های  تیغه ای ،تیغه در داخل کشویی های راهنمای  جانبی حرکت کرده  و به هنگام برخورد  به پاییه های بدنه ولو  بر روی  مقر نشیمنگاه  نشسته و محکم می شود.برای اب بندی بهتر این شیر می توان در محل تماس با نشیمنگاه از یک رینک استفاده کرد.

می توان بر روی این ولو از سیلندر برای باز و بسته کردن ان استفاده نمود.

DN 50 to DN 1200سایز شیر های گیوتینی :

استاندارد کانکشن:

DN 50 to DN 250: 10 kg/cm2
DN 300 to DN 400: 6 kg/cm2
DN 450: 5 kg/cm2
DN 500 to DN 600: 4 kg/cm2
DN 700 to DN 1200: 2 kg/cm

از جمله کاربرد های شیر گیوتینی می توان به صنایع زیر اشاره کرد:

پالپ و کاغذ
نیروگاه ها
گیاهان تصفیه پساب
گیاهان شیمیایی
خوردنی و آشامیدنی
بارگیری فله
معدن

موردی ثبت نشده است!