برای اطلاع از قمیت تماس بگیرید

شناسه محصول: 10388

اندرس هازر سنسور PH
سنسور ph مدل CPS11D از نو دیجیتال می باشد و برای مصارف استاندارد کاربرد دارد.کار برد ویژه ان در صنایع زیر می باشد:
-ضنعت کاغذ و خمیر کاغذ
-شیمی
-نیروگاه
-صنایع غذایی
-اب قابل شرب
-اب چاه


سفارش

اشتراک گذاری:

از ویژگی های این سنسور می توان موارد زیر اشاره کرد:
*کاربرد ذر فشار های زیر 16 بار
*شیشه کهبا فرایتد در ارتباط است برای کاربرد های قلیایی مناسب است
*دارای سنسور NTCبرای جبران سازی اثرات دما
*قابلیت ثبت اطلاعات در سنسور
*نشان دادن خطا سنسوز در صورت معیوب شدن سنسور

موردی ثبت نشده است!