نشت یاب دانگز DUNGS  VDK200
برای اطلاع از قمیت تماس بگیرید

کد محصول: 10416

نشت یاب دانگز DUNGS  VDK200

 DUNGS VDK200 Valve Proving System

  • وظیفه دستگاه نشت یاب برسی وضعیت نشتی شیر های برقی است تا چنانچه به هر علت شیر دچار نشتی شدند برای جلو گیری از بروز خطرات احتمالی کد خطا اعلام کند و مشعل را از کار بی اندازد.

سفارش
اشتراک گذاری:


نشت یاب دانگز DUNGS  VDK200

 DUNGS VDK200 Valve Proving System

  • وظیفه دستگاه نشت یاب برسی وضعیت نشتی شیر های برقی است تا چنانچه به هر علت شیر دچار نشتی شدند برای جلو گیری از بروز خطرات احتمالی کد خطا اعلام کند و مشعل را از کار بی اندازد.
  • زمان تست خط توسط نشت یاب در زمان خاموشی مشعل صورت می گیرد و در طول زمان تست،مشعل استارت نمی کند.
  • در صورتی که تست نشتی با موفقیت انجام شود ،مشعل مجاز به استار ت مجدد خواهد بود و در غیر این صورت مشعل دیگر اجازه استارت شدن را پیدا نمی کند.

اجزای تشکیل دهنده

  • این سیستم شامل یک و یا دو سویئچ فشار و یک باکس کنترلر است که وظیفه ان برق دار کردن به موقع شیر ها ی برقی تک ضرب و تدریجی و دریافت فرمان از پرشر سویئچ است. سوئیچ فشار بین شیر های تک ضرب و تدریجی نصب شده است و مدار برق سویئچ و شیر ها به کنترلر می شود.

1-تست شیر تک ضرب:

  • کنترلر ابتدا شیر تدریجی را به مدت 3 ثانیه برق دار کرده و می گشاید تا گاز ما بین دو شیر تخلیه شده و فشار بین شیر تک ضرب  و شیر تدریجی یا همان محدوده تست برابر فشار اتمسفر گردد سپس شیر بسته می شود و سویئچ فشار به مدت 25 ثانیه محدوده تست را مانیتور می کند.حال چنانچه شیر تک ضرب نشتی داشته باشد فشار در محدوده تست افزایش می یابد و دستگاه پیام خطا می دهد.

2- شیر تدریجی :

  • بر عکس اول کنترلر ابتدا شیر تک ضرب را به مدت 3 ثانیه برق دار کرده و می گشاید تا فشار بین شیر تک ضرب و شیر تدریجی یا همان محدوده تست برابر فشار خط گاز گردد سپس شیر بسته می شود و سوئیچ فشار به مدت 25 ثانیه محدوده تست را مانیتور می کند. حال چنانچه شیر تدریجی نشتی داشته باشد فشاذ در محدوده تست کاهش می یابد و دستگاه پیام خطا می دهد.

موردی ثبت نشده است!