رله مشعل گازی هانیول MMG 870
برای اطلاع از قمیت تماس بگیرید

کد محصول: 10447

MMG 870 کنترل کننده های ایمنی گاز سوز کاملا  مناسب برای مشعل اتوماتیک القایی است که یک سیستم کنترل متقابل دارند. جعبه کنترل MMG 870.1 یک ترتیب روشن و خاموش امن برای مشعل را فراهم می کند که شامل فواصل زمانی ایمنی ،در زمان احتراق و شروعبه کار شعله گاز اصلی می شود.

جعبه کنترل مجهز به پردازش U-V (ماوائ بنفش) یا روش یونیزاسیون تشخیص شعله است. برای تشخیص U-V باید از آشکارساز Satronic UVZ 780 استفاده شود.


سفارش
اشتراک گذاری:


امکانات
در مقایسه با قبل گروه MM، سری زمانی را توسط یک موتور مجهز همزمان و کنترل می کند، این امر با وجود تغییرات در ولتاژ منبع، عملکرد زمان دقیق و دقیق را تولید می کند.
جعبه كنترل سنجش فشار هوا را در هر دو وضعيت ، بدون هوا و با هوا ارائه مي دهد
صفحه نمایش رنگی موقعیت را به ورت لحظه ای، نشان داده می شود و این امر باعث تشخیص آسان تر خطا می شود.
 

 

شاخص برنامه رنگی

یک نشانگر رنگی در مجموعه نصب شده است، و موقعیت های تقریبی را نشان می دهد

مراحل زیر در دنباله:

خط آبی – موقعیت شروع

شروع بخش آبی – شروع پیش تمیز کردن

خط قرمز در بخش آبی – انتشار هوا ثابت شده است

بخش آبی – پیش تصفیه

پایان آبی – پایان پیش تصفیه

شروع زرد – انتشار سوخت اولیه و شروع زمان ایمنی احتراق

پایان زرد / شروع قرمز – موقعیت قفل شدن، به دلیل اشتعال تشعشع یا تشخیص شعله

بخش سرخ – شروع دوره شعله آتش

پایان قرمز / شروع سبز – مرحله شعله اصلی

پایان سبز / شروع سفید -، موقعیت اجرا

موردی ثبت نشده است!