لیتیوم بروماید
برای اطلاع از قمیت تماس بگیرید

کد محصول: 10450

لیتیوم بروماید (Lithium bromide) برای چیلر های جزبی

لیتیوم بروماید یا برومید لیتیوم ترکیب شیمیایی برم و لیتیوم است. طبیعت فوق العادههیدروسکوپیک آن و دارا بودن خواصي چون گرماي ويژه كم و جذب زياد رطوبت باعث شده تا ازلیتیوم بروماید به عنوان جاذب رطوبت یا خشک کن در سیستم های تهویه مطبوع و چیلرهااستفاده شود.

لیتیوم بروماید پايه موليبدات و پايه كرومات و پایه نیترات می باشد. محلول ليتيوم برومايد استفاده شده در چيلرهاي جذبي مي بايست متناسب با شرايط كاري دستگاه بوده و فاقد ناخالصي‌هاي مضر باشد


سفارش
اشتراک گذاری:


تولید و خواص:

برومید لیتیوماز واکنش کربنات لیتیوم با اسید هیدرو برومیک تهیه می شود. بر خلاف دیگر برومایدهای قلیایی، نمک از چندین هیدرات بلورین تشکیل شده است. نمک خشک (anhydrous salt)از بلورهای مکعبی شبیه به نمک معمولی (کلرید سدیم) تشکیل شده است.

هیدروکسید لیتیوم و اسید هیدروبرومیک (محلول آبی برمید هیدروژنی) فرآیند تولید برومید لیتیوم را در حضور آب تسریع می کند.

LiOH + HBr → LiBr + H2O

کاربردها لیتیوم بروماید می توان به موارد زیر اشاره کرد:

این محصول به عنوان جاذب در سيستم هاي جذبی استفاده مي شود به عنوان مثال در سیستم های تهویه مطبوع و چیلرها به عنوان جاذب رطوبت یا خشک کن استفاده می شود.لیتیوم بروماید به عنوان نمک در جذب سرما همراه با آب استفاده می شود.به عبارت دیگر نمک به عنوان یک معرف در ترکیبات آلی است.

کاربردهای پزشکی لیتیوم بروماید:

لیتیوم بروماید به عنوان یک داروی مسکن در اوایل دهه 1900 استفاده می شد، اما در دهه 1940 از آنجایی که بعضی از بیماران قلبی بعد از استفاده از لیتیوم بروماید به عنوان جایگزین نمک فوت کردند اعتبار خود را از دست داد.

مانند کربنات لیتیوم و کلرید لیتیوم ، به عنوان درمان برای اختلال دوقطبی استفاده می شود.

دوز کمتر از 225 میلی گرم در روز لیتیوم بروماید می تواند منجر به برومیسم شود.

خطرات لیتیوم بروماید:

نمک لیتیوم روانگردان و تا حدودی خورنده است.

هنگامی که لیتیوم بروماید در آب حل می شود چون آنتالپی انحلال منفی دارد به سرعت حرارت تولید می کند.

لیتیوم برومید عموما در بیشتر حجم ها قابل دسترسی است. به علت خاصیت خورندگی محلول خالص لیتیوم بروماید و آب در مجاورت هوا معولاً آن را همراه با مقداری بازدارنده کرومات لیتیوم در ظروف پلوم شده جابجا می کنند.

Lithium bromide

فرمول شیمیایی: LiBr

وزن مولکولی: 86.85

شکل ظاهری: کریستالی سفید رنگ

نقطه ذوب: 552° C (1,026° F)

نقطه جوش: 1,265° C (2,309° F)

چگالی: 3.46 g/cm3

موردی ثبت نشده است!