گاز فریون R22
برای اطلاع از قمیت تماس بگیرید

کد محصول: 10465

گاز مبرد فریون،گازریون،گاز مبرد فریون r-22

کلرودی‌فلوئورومتان(Chlorodifluoromethane)یا دی فلوئورومونوکلرومتان(گاز فریون R22) یک هیدروکلروفلوئوروکربن (HCFC) است.گاز فریون R22 بیرنگ بیشتر با نام HCFC-22 یا R-22 شناخته می شود.و معمولا به عنوان یک نیروی محرک یا خنک کننده استفاده می شود. استفاده از آن در کشورهای توسعه یافته به دلیل پتانسیل تخریب لایه ازون (ODP) و پتانسیل بالا در گرم شدن جهانی کره زمین (GWP) به تدریج در حال کاهش است اگر چه استفاده جهانی از گاز فریون R22 به دلیل تقاضای بالا در کشورهای در حال توسعه همچنان افزایش می یابد.

گاز فریون R22 یک واسطه ی همه کاره در صنایع شیمیایی ارگانوفلوئورین است، برای مثال به عنوان یک ماده متشکلهتترافلوئورواتیلن. سیلندر گاز فریون R22 رنگ سبز روشن است.


سفارش
اشتراک گذاری:


گاز فریون r22

گاز مبرد فریون،گازریون،گاز مبرد فریون r-22

کلرودی‌فلوئورومتان(Chlorodifluoromethane)یا دی فلوئورومونوکلرومتان(گاز فریون R22) یک هیدروکلروفلوئوروکربن (HCFC) است.گاز فریون R22 بیرنگ بیشتر با نام HCFC-22 یا R-22 شناخته می شود.و معمولا به عنوان یک نیروی محرک یا خنک کننده استفاده می شود. استفاده از آن در کشورهای توسعه یافته به دلیل پتانسیل تخریب لایه ازون (ODP) و پتانسیل بالا در گرم شدن جهانی کره زمین (GWP) به تدریج در حال کاهش است اگر چه استفاده جهانی از گاز فریون R22 به دلیل تقاضای بالا در کشورهای در حال توسعه همچنان افزایش می یابد.

گاز فریون R22 یک واسطه ی همه کاره در صنایع شیمیایی ارگانوفلوئورین است، برای مثال به عنوان یک ماده متشکلهتترافلوئورواتیلن. سیلندر گاز فریون R22 رنگ سبز روشن است.

فریون (Freon) نام برند R-22 است که توسط کمپانی کمورس (Chemours Company) ساخته شده است.

عدد پس از R درجه خنک کننده گی است که توسط DuPont ارائه شده تا به طور سیستماتیک هیدروکربن های هالوژنی منفرد و همچنین خنک کننده های دیگر علاوه بر هالوکربن ها را شناسایی کند.

تولید جهانی R-22 در سال 2008 حدود 800 گرم در سال بود در حالی که در سال 1998 حدود 450 گرم در سال بود که بیشترین تولید آن در کشورهای در حال توسعه است.استفاده از R-22 در کشورهای در حال توسعه، به طور عمده برای کاربردهای تهویه مطبوع در حال افزایش است.فروش تهویه مطبوع در هند و چین سالیانه به میزان 20 درصد افزایش می یابد.

R-22 از کلروفرم تشکیل شده است:

HCCl3 + 2 HF → HCF2Cl + 2 HCl

یک کاربرد مهم R-22 به عنوان یک ماده متشکله برای تترافلوئورواتیلن است.این تبدیل دربرگیرنده تجزیه شیمیایی است تا دی فلوئوروکربن تولید کند که با آن برای تشکیل دیمر ترکیب می شود.

2 CHClF2 → C2F4 + 2 HCl

این ترکیب همچنین به محض برخورد با باز قوی دی فلوئوروکربن تولید می کندکه در آزمایشگاه به عنوان منبع واسطه واکنشی استفاده می شود.

تجزیه R-22 در حضور کلروفلوئورومتان هگزافلوروبنزن را به وجود می آورد.

فرمول مولکولی: CHClF2جرم مولکولی: 86.466 g/molنقطه جوش: -40.8°Cنقطه ذوب: -157.42°C

صنایع مورد استفاده:

تهویه مطبوع / تبرید

سیالات کاربردی (سیستم های بسته)

واسطه ها

گازکولر

اینگازدر کپسول های قابل حمل ۱۳.۵ کیلویی و  در کشورهای هند ، چین ، آمریکا ، ایتالیا با برند هایی مانند ایسکون ، هانیول ، رفریجرانت در بازار عرضه می گردد .

گاز مبرد فریون ،گاز فریون ،r-22،گاز مبرد r22،گاز فریون r22

موردی ثبت نشده است!