فیلتر کر درایر دانفوس
برای اطلاع از قمیت تماس بگیرید

کد محصول: 10468

فیلتر درایر dcr danfoss ، هسته قابل تعویض، محفظه و هسته ها
فیلتر درایرهای ( دانفوس ) DCR ELIMINATORاز سیستم های تهویه هوا و سرمایشی در برابر رطوبت ، ذرات جامد و اسیدی محافظت می کند. این محصولاتDCR بخشی از برنامه شامل یک محفظه DCR ، پوشش بالایی و هسته قابل تعویض مدل 48-DM ،48-DC ، 48-DA و 48-F می باشدهمچنینبرای استفاده در خطوط مکش و مایعات در ماشین آلات سرمایشی با سردکن های فلوردار استفاده می شود.

موجود با اتصالات مسی و فولادی.


سفارش
اشتراک گذاری:


انواع هسته
48-DC برای سیستم های HCFCو CFC

48-DM برای سیستم های HFC

48-DA برای جذب سطحی اسید بعد از سوختن

صافی 48-F برای خاک و کثیفی باقیمانده

با حذف آلودگی ها، سیستم ها در برابر واکنش های شیمیایی مضر و  ناخالصی های ساینده ایمن تر است.

ویژگی هافیلتر کر درایر
محفظه DCR
تأییدیه PED برای PS تا 46 بار
محفظه DCR (شامل نگهدارنده هسته) کاملاً از فولاد ساخته شده و از اینرو با تمام سیستم های سرمایشی سازگار است.
محفظه DCR از قبل تحت آزمایش فسفات قرار گرفته و در مرحله نهایی با رنگ پودری مقاوم در برابر خوردگی رنگ شده است.
محفظه های DCR در برابر نشت هلیم تست شده است.
پوشش بالایی برای محفظه DCR
پوشش بالایی فولادی کرومات روی با یا بدون اتصال مسیر دسترسی خارجی
الحاقیه ها برای محفظه DCR– صافی 48 – صافی F– سازگار با تمام سیستم های سرمایشی :

ذرات خاک و کثیفی باقیمانده بزرگتر از 15 μm
برای استفاده مستقیم در محفظه های DCR
قابل استفاده در خط مایع یا مکش
الحاقیه ها برای محفظه DCR– هسته های جامد

48 – DM -هسته جامد100% غربال مولکولی مناسب برای سیستم های سرمایشی HFC (R134a، R404A، R507، R407C و R410A) :

جذب سطحی رطوبت بالا در دماهای متراکم بالا و پایین
حفاظت مؤثر در برابر ناخالصی ها
48 – DC– هسته جامد 80% غربال مولکولی و 20% آلومینیا فعال شده مناسب برای سیستم های سرمایشیHCFC (R22) و سازگار با سیستم های سرمایشی HFC (R134a ،R404A،R507،R407C و R410A):

جذب رطوبت و اسید در سیستم در تمام محدوده های دمایی
48 – DA– هسته جامد  30%غربال مولکولی و 70% آلومینیا فعال شده مناسب بعد از فرسودگی کمپرسور و سازگار با سیستم های سرمایشی HCFC (R22) / (R134a ،R404A ،R507 ،R407C و R410A )

جذب بالای اسید و جذب استاندارد آب
تمام هسته های جامد یک سایز یکدست یهینه شده دارند که حذف مؤثر خاک و کثیفی و افت فشار پایین را تضمین می کنند. هسته های جامد مقاوم ارتعاش و افزایش فشار را تحمل می کنند.

موردی ثبت نشده است!