فتوسل برهما مدل UV2
برای اطلاع از قمیت تماس بگیرید

کد محصول: 10473

فتوسل برهما مدل UV2

BRaHma

 • فتوسل برهما UV2 برای تشخیص شعله در مشعل گاز و مخلوط سوخت (گاز و روغن) استفاده می شود. فتوسل  UV شامل یک لامپ شیشه ای پر از گاز، حاوی دو الکترود می باشد.
 • هنگامی که به دو الکترود ولتاژ AC می رسد ، اگر اشعه ماوراء بنفش که در محدوده 190 تا 290 نانومتربه فتوسل  برسد، الکترون هایی که توسط الکترود متعادل منفی منتشر شده و توسط یک عنصر محصور منفی گرفته می شوند، یک فرآیند یونیزاسیون را منجر به تولید از تخلیه الکتریکی و از این رو به تولید جریان الکتریکی می کند.
 • فتوسل UV 2  از نور ماوراء بنفش  که توسط شعله حاصل می شود بهره برداری می کنند؛ این فتوسل برای  وسایل خانگی مناسب هستند که در آن سوخت های بسیار متفاوتاز جمله سوخت های مایع و گاز استفاده می شوند.

سفارش
اشتراک گذاری:


فتوسل برهما مدل UV2

BRaHma

 • فتوسل برهما UV2 برای تشخیص شعله در مشعل گاز و مخلوط سوخت (گاز و روغن) استفاده می شود. فتوسل  UV شامل یک لامپ شیشه ای پر از گاز، حاوی دو الکترود می باشد.
 • هنگامی که به دو الکترود ولتاژ AC می رسد ، اگر اشعه ماوراء بنفش که در محدوده 190 تا 290 نانومتربه فتوسل  برسد، الکترون هایی که توسط الکترود متعادل منفی منتشر شده و توسط یک عنصر محصور منفی گرفته می شوند، یک فرآیند یونیزاسیون را منجر به تولید از تخلیه الکتریکی و از این رو به تولید جریان الکتریکی می کند.
 • فتوسل UV 2  از نور ماوراء بنفش  که توسط شعله حاصل می شود بهره برداری می کنند؛ این فتوسل برای  وسایل خانگی مناسب هستند که در آن سوخت های بسیار متفاوتاز جمله سوخت های مایع و گاز استفاده می شوند.


ولتاژ 

 • 220 ولت 50/60 هرتز

دمای کاری

 •  60°C

رطوبت

 • 95% max. at 40°C

درجه حفاظت

 • IP40

مناسب

 • برای رله RE3


ولتاژ 

 • 220 ولت 50/60 هرتز

دمای کاری

 •  60°C

رطوبت

 • 95% max. at 40°C

درجه حفاظت

 • IP40

مناسب

 • برای رله RE3