شیر یک طرفه دیسکی
برای اطلاع از قمیت تماس بگیرید

کد محصول: 10477

در شیر های دیسکی مجرا بند با فشار جریان حرکت کرده و میزان حرکت ان توسط فنری که در پشت مجرا بند قرار گرفته است کنترل می شود.
هنگامی که نیروی وارده بر مجرا بند که به وسیله فشار جریان ایجاد می شود از نیروی فنر یزرگتر باشد سبب می شود مجرا بند از محل قرار گیری خود جدا گردد و اجازه عبور جریان را از داخل شیر دهد.هنگامی که اختلاف فشار داخل شیر کاهش یابد در این حالت فنر بر مجرا نیرو وارد کرده و باعث می گردد که مجرا بند در محل نشیمنگاه قرار گرفته و مسیر جریان را قبل از عبور جریان معکوس ببندد.


سفارش
اشتراک گذاری:


فنر شیر دیسکس بنابر نوع کاربرد شیر می تواند متنوع باشد.شیر دیسکی به دلیل داشتن ابعاد کوچک و قیمت مناسب در تاسیسات اب و بخار بسیار پر کاربرد هستند.
شاید بتوان پر کاربرد ترین نقطه بکار گیری ان در شیر های یک طرفه اب تغذیه بویلر دانست.عمل کرد مطمئن این شیر ها کمک می کند از برگشت بخار از بویلر به سمت پمپ جلو گیری می کند.

موردی ثبت نشده است!