دیافراگم سیل خطی برای اتصالات فلنجی ویکا WIKA 981.10
برای اطلاع از قمیت تماس بگیرید

کد محصول: 10514

دیافراگم سیل خطی برای اتصالات فلنجی نوع سلول (دیافراگم ساندویچی) ویکا 981.10

WIKA 981.10 Diaphragm In-Line Seals For Flanged Connections Cell-Type (Sandwich)

 

کاربردها

 • برای نصب مستقیم و دائمی در خطوط لوله
 • برای رسانه های روان ، خالص و مخرب
 • فرآیندهای شیمیایی صنعتی
 • صنعت پتروشیمی

ویژگی ها

 • کاملاً گرد ، بدون گوشه و لبه 
 • برای نصب مستقیم بین دو فلنج
 • انتخاب گسترده ای از مواد خاص

سفارش
اشتراک گذاری:


دیافراگم سیل خطی برای اتصالات فلنجی نوع سلول (دیافراگم ساندویچی) ویکا 981.10

WIKA 981.10 Diaphragm In-Line Seals For Flanged Connections Cell-Type (Sandwich)

 

کاربردها

 • برای نصب مستقیم و دائمی در خطوط لوله
 • برای رسانه های روان ، خالص و مخرب
 • فرآیندهای شیمیایی صنعتی
 • صنعت پتروشیمی

ویژگی ها

 • کاملاً گرد ، بدون گوشه و لبه 
 • برای نصب مستقیم بین دو فلنج
 • انتخاب گسترده ای از مواد خاص

اتصال فرآیند
 • "1 
 • "11/2
 • "2
 • "3
 • "4
 • "5
 • "6

رنج فشار

 • bar 0 ... 0.6 تا   0 ... 400 bar

متریال

 • Stainless steel (AISI 316L)

نحوه اتصال با تجهیز

 • بطور مستقیم جوش داده شود
 • آببندی (threaded)

مایع پرشده داخلی

 • KN2
 • Silicone oil