توضیحات

 • در صنعت برای حفاظت از تجهیزاتی که به طور مستقیم با سیالاتی، که با چسبندگی و خورندگی بالا در ارتباط هستند از سیل شیمیایی یا دیافراگم سیل استفاده می شود.  دیافراگم سیل، مانعی است برای برخورد سیالی که اندازه می گیریم با قسمت هایی که کار اندازه گیری را انجام می دهند. دیافراگم سیل یک نوع سنسور است که به طور معمول از فلز یا نوع خاصی از پلیمرهای ارتجاعی که به صورت صفحه ای صاف یا چین خورده ساخته می شوند. دیافراگم سیل، به عنوان سیل شیمیایی یا سیل ریموت نیز شناخته می شود.

کاربرد ها

 • برای نصب مستقیم و دائمی در خطوط لوله
 • برای رسانه های روان ، خالص و مخرب
 • فرآیندهای شیمیایی صنعتی
 • صنعت پتروشیمی

ویژگی ها

 • کاملاً گرد ، بدون گوشه و لبه 
 • برای نصب مستقیم بین دو فلنج
 • انتخاب گسترده ای از مواد خاص

اتصال فرآیند
 • "1 
 • "11/2
 • "2
 • "3
 • "4
 • "5
 • "6

محدوده فشار

 • bar 0 ... 0.6 تا   0 ... 400 bar

متریال

 • Stainless steel (AISI 316L)

نحوه اتصال با تجهیز

 • بطور مستقیم جوش داده شود
 • آببندی (threaded)

مایع پرشده داخلی

 • KN2
 • Silicone oil 
دانلود فایل های ضمیمه: