فشارسنج ويکا مدل 111.11
برای اطلاع از قمیت تماس بگیرید

شناسه محصول: 10525

فشارسنج ويکا مدل 111.11 Bourdon tube pressure gauge WIKA )  )

تکنولوژی اندازه گیری فشار در  این فشارسنج بر اساس تکنولوژی بوردون تیوب است  که بوردون تیوب از متداول ترین روش های ساخت مانومتر می باشد .

از مزایای این فشارسنج ها عدم نیاز به نیروی الکتریکی برای اندازه گیری فشار است. با توجه به ساختار کاملا مکانیکی ، این فشارسنج در گروه تجهیزات ابزار دقیق مکانیکی قرار میگیرند. در ساخت این فشارسنج ها یک لوله شعاعی با مقطع بیضی شکل استفاده می شود . یک سر این لوله آزاد و سر دیگر آن ثابت می شود . با اعمال فشار سر آزاد تغییر وضعیت می دهد و حرکت آن نهایتاً سبب حرکت عقربه مانومتر می شود.


سفارش

اشتراک گذاری:

فشارسنج ويکا مدل 111.11 Bourdon tube pressure gauge WIKA )  )

تکنولوژی اندازه گیری فشار در  این فشارسنج بر اساس تکنولوژی بوردون تیوب است  که بوردون تیوب از متداول ترین روش های ساخت مانومتر می باشد .

از مزایای این فشارسنج ها عدم نیاز به نیروی الکتریکی برای اندازه گیری فشار است. با توجه به ساختار کاملا مکانیکی ، این فشارسنج در گروه تجهیزات ابزار دقیق مکانیکی قرار میگیرند. در ساخت این فشارسنج ها یک لوله شعاعی با مقطع بیضی شکل استفاده می شود . یک سر این لوله آزاد و سر دیگر آن ثابت می شود . با اعمال فشار سر آزاد تغییر وضعیت می دهد و حرکت آن نهایتاً سبب حرکت عقربه مانومتر می شود.

کاربردها

 • تجهیزات صنعتی
 • کارخانه های تولیدی
 • تجهیزات جوشکاری و برش

مشخصات ویژه

 • طراحی ISO 5171
 • فشار قابل بازگشت
 • قابل اطمینان و مقرون به صرفه

سایز نرمال

 • 40 mm
 • 50 mm
 • 63 mm

کلاس دقت

 • 2.5
 • این مدل انتخاب مناسبی برای کاربردهای حساس نیست. کلاس دقت هر چه کوچکتر باشد دقت مانومتر بالاتر و قیمت فشارسنج بیشتر می شود.

رنج فشار

 • to 0 ... 400 bar 0 … 1

رنج دمای مناسب

 • -20 … +60 ˙C
 • اگر دما در محدوده تعیین شده نباشد، مقدار نشان داده شده قابل اعتماد نیست. بنابراین ممکن است مقدار نمایش داده شده با خطای بالایی نمایش داده شود.

اتصال فرآیند

 • Copper alloy, lower mount (LM), with restrictor
 • NS 40: G 1/8 B (male), 14 mm flats
 • NS 50,63: G 1/4 B (male), 14 mm flats

متریال

 • Steel, brass-coloured
 • این مانومتر از متریال استیل برنج می باشد . بنابراین هنگام انتخاب این مدل باید توجه داشت که فرآیند مورد نظر با متریال برنج سازگار باشد.

طراحی

 • ISO 5171

سایز نرمال

 • 40 mm
 • 50 mm
 • 63 mm

کلاس دقت

 • 2.5

رنج فشار

 • to 0 ... 400 bar 0 … 1

رنج دمای مناسب

 • -20 … +60 ˙C

اتصال فرآیند

 • Copper alloy, lower mount (LM), with restrictor
 • NS 40: G 1/8 B (male), 14 mm flats
 • NS 50,63: G 1/4 B (male), 14 mm flats

متریال

 • Steel, brass-coloured