توضیحات

  • پوزیشنر پنوماتیکی YT-1200L برای محرک های شیر خطی پنوماتیک با استفاده از کنترلر یا سیستم های کنترل پنوماتیک با سیگنال خروجی 3 تا 5 psi یا محدوده تقسیم استفاده می شود.

ویژگی ها

  • تنظیم صفر و دهانه ساده
  • بدون رزونانس بین 5 تا 200 هرتز
  • سوئیچ خودکار/دستی
  • RA v.s. اکشن DA و تنظیم محدوده تقسیم 1/2 با تنظیم ساده

موردی ثبت نشده است!
دانلود فایل های ضمیمه: