توضیحات

  • نشانگر موقعیت بصری، تنظیم آسان موقعیت بادامک، 8 کنتاکت پورت ترمینال، ورودی مجرای دوگانه، سازگاری با هر محرک حرکت چرخشی

ویژگی ها

  • نشانگر موقعیت بصری
  • تنظیم آسان موقعیت بادامک
  • 8 کنتاکت پورت ترمینال
  • ورودی های مجرای دوگانه
  • سازگاری با هر محرک حرکت چرخشی

موردی ثبت نشده است!
دانلود فایل های ضمیمه: