موردی ثبت نشده است!

دقت

  • Standard:up to 0.075%
  • Platinum:up to 0.055%

محدوده دما

  • 40°C/+110°C-
  • (40°F/.+230°F-)

محدوده فشار

  • 30mbar/40bar 
  • (0.45psi/600psi)

متریال

  • 316L
  • AlloyC

سلول اندازه گیری

  • 30mbar/40bar
  • (0.45psi/600psi)
دانلود فایل های ضمیمه: