توضیحات

  • دقت اندازه گیری جریان، فشار یا سطح به نصب صحیح فرستنده و لوله کشی ضربه بستگی دارد. لوله کشی بین فرآیند و فرستنده باید فشار فرآیند را به دقت به فرستنده منتقل کند. فرستنده را نزدیک به فرآیند نصب کنید و از حداقل لوله کشی برای دستیابی به بهترین دقت استفاده کنید. با این حال، نیاز به دسترسی آسان، ایمنی پرسنل، کالیبراسیون میدان عملی و محیط فرستنده مناسب را در نظر داشته باشید. به طور کلی، فرستنده را طوری نصب کنید که لرزش، شوک و نوسانات دما را به حداقل برسانید. نصب در فرآیندهای غذایی، نوشیدنی و دارویی ممکن است به مهر و موم و اتصالات بهداشتی نیاز داشته باشد. مقررات ممکن است الزامات نصب خاصی را برای حفظ بهداشت و تمیزی دیکته کند. برای اطلاعات بیشتر در مورد ابزارهای فشار بهداشتی به www.emersonprocess.com مراجعه کنید

موردی ثبت نشده است!
دانلود فایل های ضمیمه: