توضیحات

 • سری 12000 ابزارهای کنترل سطح مایع Masoneilan شامل کنترل کننده های پنوماتیک، ترانسمیتر هایپنوماتیک، ترانسمیتر های الکترونیکی و سوئیچ های سطح مکانیکی می باشد.

کاربرد ها

 • صنایع قابل اجرا : 
 1. پالایشگاه ها
 2. پتروشیمی ها
 • برنامه های کاربردی کلیدی : 
 1. تقطیر
 2. جداسازی
 3. اصلاحات
 4. تقسیم بندی
 5. ترک خوردگی
 6. مخلوط کردن
 7. خاموش کردن
 8. برنامه های ثانویه
 9. پردازش هیدرولیکی
 10. فشرده سازی گاز شارژ

موردی ثبت نشده است!