همکاری فروش
محصولات کرون
انواع ترانسمیتر فشار
پذیرش نمایندگی

تجهیزات ابزار دقیق فراصنعت آرسس
مشاوره، طراحی و تامین سیستم های اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق در حوزه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
نمایندگی ویکا ، اندرس هاوزر ، هانیول و روزمونت آلمان