تجهیزات ابزار دقیق فراصنعت آرسس
مشاوره، طراحی و تامین سیستم های اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق در حوزه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
نمایندگی ویکا ، اندرس هاوزر ، هانیول و روزمونت آلمان

  • همکاری با تیم فراصنعت تجربه خوشایندی بود.

    علی امینی مدیر پارس
  • همکاری با تیم فراصنعت تجربه خوشایندی بود.

    علی امینی مدیر پارس
  • همکاری با تیم فراصنعت تجربه خوشایندی بود.

    علی امینی مدیر پارس