ابزار دقیق چیست ؟

ابزار دقیق چیست؟

 • ابزار دقیق، پایه کنترل پروسه های صنعتی است. در پروسه های صنعتی تعداد زیادی از متغیرها مانند دما، فلو، فشار، سطح مایع و … باید به صورت پیوسته اندازه گیری و کنترل شوند که وظیفه اندازی گیری این متغیرها بر عهده سنسورها قرار دارد. اغلب طراحان پروسه های صنعتی انتظاراتی مانند عملکرد ایمن پلانت و نرخ تولید بالا دارند که برای رسیدن به این امر نیاز داریم که با استفاده از سنسورها و عملگرهای مناسب پروسه را به صورت مناسبی تحت کنترل دربیاوریم. 
 • ابزار دقیق در حقیقت زیر ساخت یک سیستم کنترل و اتوماسیون را تشکیل میدهند و شامل ابزاری نظیر : انواع کنترلر، نشان دهنده ، ترانسمیتر ، رکوردر و… می باشند که این ابزار وظیفه اندازه گیری ، انتقال ، نمایش ، ثبت و کنترل پارامترهای مهم فیزیکی نظیر حرکت ، شتاب ، ارتعاش ، فاصله، دما ، فشار، فلو ، سطح مایعات و … را در پروسه های صنعتی به شکلی دقیق بر دوش دارند.

 

 • در ادامه با انواع مختلف سنسورهای اندازه و اصول کاری آنها آشنا خواهید شد.

تقسیم بندی 

 • ابزار دقيق را ميتوان به دو بخش ابزار عملکرد و ابزار انتقال اطلاعات مقادیر دسته بندي كرد.
 1. ابزار عملکرد : برای مثال ابزاری که عمل کنترل دما یا فشار و رطوبت و یا سطح را بر عهده دارند به كنترلر و به همین ترتیب ابزار نمایش این مقادیر که به ایندیکیتور یا نمایشگر نامیده می شوند.
 2. ابزار انتقال اطلاعات مقادیر : مثال فشار ، فلو ، دما ، فشار و سطح به صورت سیگنال های استاندارد که ، ترانسمیتر یا منتقل کننده نامیده می شوند.
 • همچنين میتوان از نظر پارامتري كه این ابزار بايستي عملياتي بر روي آن انجام دهد دسته بندی کرد.
 1. ابزار اندازه گیری فشار 
 2. ابزار اندازه گیری دما 
 3. ابزاراندازه گیری جریان سیالات  
 4. ابزاراندازه گیری سطح مواد درون مخازن 
 5. ابزاراندازه گیری  سرعت 
 6. ابزاراندازه گیری رطوبت 
 7. ابزار اندازه گیری وزن 
 8. ابزار اندازه گیری  یا ترکمتر و ... 

 

برگشت پرینت صفحه
اشتراک گذاری: