تجهیزات ابزار دقیق فراصنعت آرسس

مشاوره، طراحی و تامین سیستم های اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق در حوزه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
نمایندگی ویکا ، اندرس هاوزر ، هانیول و روزمونت آلمان

برگشت پرینت صفحه
اشتراک گذاری: