دسته بندی محصولات

جهت مشاهده جزئیات محصول مورد نظر کلیک کنید.

سوئیچ دما

 • سوئیچ های دما مکانیزمی هستند که برای اندازه گیری یا حس تغییر درجه حرارت استفاده می شوند. تغییر دما باعث می شود مکانیسم چیزی را در آن تغییر دهد و در انتهای دیگر به فرم دیگری تبدیل شود و هر مکانیسم دیگری را تحریک کند.

دو ترموستات دما وجود دارد :

 1. سوئیچ دما از نوع بی متال
 2. سوئیچ دما از نوع انبساط مایع

1. ترموستات دما از نوع بی متال

 • فلزات با گرم شدن انبساط پیدا می کند ، سوئیچ های دما بی متال از این اصل برای حس دما استفاده می کنند. اما سطح انبساط برای هر فلز متفاوت است و به ضریب دمای خطی این فلز بستگی دارد.سوئیچ دما بی متال با اتصال دو نوار فلزی متفاوت با اندازه برابر و ضریب دما نابرابر ساخته می شود. یک انتهای دسته کوچک فلزی در انتهای ثابت نگه داشته می شود و دیگری آزاد ، در گرم کردن یک فلز سریع تر از انتهای دیگر گسترش می یابد. در نتیجه ، دسته کوچک فلزی خم می شود. این اثر خمیدگی برای تحریک دستگاه استفاده می شود.از خمشدگی برای جابجایی نشانگر استفاده می شود .

مزایای استفاده از ترموستات بی متال

 • هزینه کم
 •  کامپکت بودن

معایب استفاده از ترموستات دما بی متال

 • مستعد شوک و لرزش است
 • دقت کم
 • به اندازه کافی قادر به تحمل درجه حرارت بالا نیست
 • عملکرد آنها تحت تأثیر تغییرات دمای محیط قرار می گیرد.

2. ترموستات دما  از نوع انبساط مایع

 • در سوئیچ دما بی متال از انبساط جامد برای اندازه گیری دما استفاده می شود. در اینجا ،سوئیچ دما انبساط مایع با استفاده از انبساط حجمی مایع برای حس دما استفاده می شود.این یک سیستم پراب پر شده است ، سیستمی پر از مایعات. بیشترین حجم مایعات در پراب  دماسنج نگهداری می شود که بیشترین حساسیت را دارد. مایع محصور شده هنگام گرم شدن پراب منبسط می شود و با استفاده از مبدل های ثانویه مانند حلزون ، لوله بوردون و غیره ، نیروی مکانیکی تبدیل می شود.

مزایایی استفاده از سوئیچ دما انبساط مایع

 • اندازه جمع و جور و هزینه کمتری
 • دقیق تر از دو فلزی
 • درجه حرارت گسترده

معایب استفاده از سوئیچ دما انبساط مایع

 • مقاوم نبودن در برابر شوک دمایی
 • نتایج آنها تحت تأثیر دمای محیط قرار می گیرد.
 • زمان پاسخگویی زیاد
 • امکان نشتی مایع هست