دسته بندی محصولات

جهت مشاهده جزئیات محصول مورد نظر کلیک کنید.

Diaphragm Seal
دیافراگم  سیل

 • در صنعت برای حفاظت از تجهیزاتی که به طور مستقیم با سیالاتی، که با چسبندگی و خورندگی بالا در ارتباط هستند از سیل شیمیایی یا دیافراگم سیل استفاده می شود.  دیافراگم سیل، مانعی است برای برخورد سیالی که اندازه می گیریم با قسمت هایی که کار اندازه گیری را انجام می دهند. دیافراگم سیل یک نوع سنسور است که به طور معمول از فلز یا نوع خاصی از پلیمرهای ارتجاعی که به صورت صفحه ای صاف یا چین خورده ساخته می شوند. دیافراگم سیل، به عنوان سیل شیمیایی یا سیل ریموت نیز شناخته می شود.

انواع 

 • دیافراگم  سیل با اتصال فلنچ
 • دیافراگم  سیل با اتصال رزوه ای
 • دیافراگم سیل با اتصال آببندی
 • دیافراگم سیل با اتصال استریل

نحوه اتصال

 • نصب مستقیم 
 • نصب همراه با کولینگ یا خنک کننده flexible capillary
 • نصب با کپیلاری قابل انعطاف flexible capillary

کاربرد ها 

 • حفاظت  از دیگر ابزارهای اندازه گیری فشار در شرایط نامناسب از قبیل :
 1. فرآیند با سیال خورنده
 2. سیال با دمای بالا
 3. فرآیندهای تهاجمی
 4. سیستم با محیط خطرناک یا سمی
 5. فرآیندهای صنعتی