دسته بندی محصولات

جهت مشاهده محصولات هر بخش روی گروه مورد نظر کلیک کنید.

دیافراگم سیل ویکا ( Diaphragm Seal WIKA )

 • در صنعت برای حفاظت از تجهیزاتی که به طور مستقیم با سیالاتی، که با چسبندگی و خورندگی بالا در ارتباط هستند از سیل شیمیایی یا دیافراگم سیل استفاده می شود.  دیافراگم سیل، مانعی است برای برخورد سیالی که اندازه می گیریم با قسمت هایی که کار اندازه گیری را انجام می دهند. دیافراگم سیل یک نوع سنسور است که به طور معمول از فلز یا نوع خاصی از پلیمرهای ارتجاعی که به صورت صفحه ای صاف یا چین خورده ساخته می شوند. دیافراگم سیل، به عنوان سیل شیمیایی یا سیل ریموت نیز شناخته می شود.

کاربردها :

حفاظت  از دیگر ابزارهای اندازه گیری فشار در شرایط نامناسب از قبیل :

 • فرآیند با سیال خورنده
 • سیال با دمای بالا
 • فرآیندهای تهاجمی
 • سیستم با محیط خطرناک یا سمی
 • فرآیندهای صنعتی

انواع دیافراگم  :

 • دیافراگم  سیل با اتصال فلنچ
 • دیافراگم سیل با اتصال آببندی
 • دیافراگم سیل با اتصال استریل

دیافراگم سیل را میتوان به یکی از مدل های زیر به فرآیند وصل کرد:

 • نصب مستقیم 
 • نصب همراه با کولینگ یا خنک کننده flexible capillary
 • نصب با کپیلاری قابل انعطاف flexible capillary