دسته بندی محصولات

جهت مشاهده محصولات هر بخش روی گروه مورد نظر کلیک کنید.

کنترل ولو

 شیر کنترل تجهیزی است که در کنترل کردن جریان و فشار مایعات یا گاز مورد استفاده قرار میگیرند. کنترل ولو یا شیر کنترل به تنظیم میزان جریان سیال ( مایعات یا گاز ) طی فرایندی در یک سیستم را کنترل مینماید . کنترل ولو شامل یک شیر می باشد که به یک مکانیزم محرکه، که توانایی تغییر عامل کنترل کننده سیال را دارد متصل است عمل میکند. این محصولات به اینصورت کار میکنند .

جریان عبوری که باید کنترل شود – یک سنسور که تغییرات جریان را اندازه‌گیری می‌کند – یک کنترلر که سیگنال‌های محاسبه شده را به اکچویتور ارسال می‌کند – یک اکچویتور که فرمان‌های کنترلر را بر روی ولو اجرا می‌کند – ولو که جریان را کنترل می‌کند

رگلاتور ( فشار شکن ) 

این محصولات در واقع یک نوع از ولو اتوماتیک هستند که موجب کاهش فشار ورودی به یک فشار از پیش تعیین شده می گردند.

اجراء اصلی رگلاتور بصورت زیر تقسیم بندی میشوند.

  •  ولو اصلی
  • ولو کمکی با نشیمنگاه رو به بالا  
  • دیافراگم کنترلی ، فنر تنظیم ، پیچ تنظیم

تقسیم بندی در دو گروه

1. رگلاتور های متغییر

  • عملکرد این رگلاتور ،توسط فشار بالا high pressure  در قسمت ورودی ولو و همچنین پیچ تنظیم در قسمت بالای مجموعه ولو کنترل می گردد
  • فشار ورودی  ولو و همچنین پیچ تنظیم در قسمت بالای مجموعه ولو کنترل می گردد.فشار ورودی در قسمت ولو اصلی باعث می گردد که به دیسک درون این ولو به سمت لالا فشار وارد گردیده و باعث بسته نگه داشتن ولو ،توسط فنر موجود در ان گردد.

2. رگلاتور های غیر متغییر

  • در این رگلاتور ها به جای پیچ و فنر تنظیم ،از یک گنبدی دارای فشار اولیه استفاده شده است.در این ولو ها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به دیافراگم متصل می گردد. ولو بواسطه فنری که در زیر دیافراگم قرار گرفته ،در وضعیت بسته نگه داشته می شود. در این  رگلاتور های متغییر ،فشار کاسته شده از طریق یک روزنه به قسمت پایین دیافراگم تخلیه می توان ولو را باز کند. در رگلاتور عای غیر متغییر موقعیت و وضعیت ولو به وسیله نیرو مخالف به سمت پایین که همان نیروی حاصله گنبدی با همان فشار اولیه بوده که در مقابل نیروهای به سمت بالا که از قسمت فشار خروجی کاسته شده ایجاد گردیده اند  ،به دست می اید.