توضیحات

 • رایج ترین نوع محدود کننده است که در اندازه گیری فلو به وفور مورد استفاده قرار می گیرد.اوریفیس پلیت در واقع یک صفحه فلزی باریک و گرد می باشد که در مرکز ان یک سوراخ وجود دارد.صفحه اوریفیس دارای یک زبانه می باشند که مشخصات اوریفیس پلیت روی ان حک می شود. طرف بالا دست صفحه اوریفیس معمولا دارای یک لبه تیز می باشد.هنگامی که اوریفیس در خط جریان نصب  شده باشد.معمولا بین یک فلنج محکم می شود افزایش سرعت سیال گذرانده ازسوراخ اوریفیس پلیت یک فشار تفاضلیرا در دو طرف اوریفیس ایجاد می کند.که این فشار تابع نرخ فلو می باشد. با کار گذاشتن اوریفیس در مسیر لولهبه دلیل اثر فشار متقابل  فشار استاتیک بالا دست اوریفیس کمی افزایش می ابد.پس از عبور فلو از میان اوریفیس پلیت فشار بشدت کاهش می یابد به طوری که در نقطه vena contracta فشردگی جریان نامیده می شود فشار به حداقل خود و سرعت فلو به حداکثر خود می رسد. دور تر از این نقطه فشار استاتیک شروع به بازیافتکرده و باعث کند شدن فلو می شود با این حال با استفاده از یک اوریفیس فشار استاتیک پایین دست همیشه به طور قابل ملاحظه ایکمتر از فشار بالا دست می شود .علاوه بر این دلیل اصظحکاک و تلاتم در اوریفیس پلیت مقدار از انرژی فشار به صدا و حرارت تبدیل می شود

تپ فلنچی

 • تپ فلنچی پر استفاده ترین روش نمونه برداری فشار دو طرف اوریفیس می باشد این تپ ها در واقع سوراخ هاییی هستند که در 1 اینچی بالا دست
 • و1 اینچی پایین دست سطح اوریفیس پلیت قرار دارند .هنگامی که یک ترانسمیتر فشار برای اندازه گیری فلو نصب و به کار گرفته شده باشد می تواند ترانسمیتر فلو نامیده شود .
 • فشار استانیک درون یک لوله ی حاوی سیال ممکن است چندین برابر بیشتر از فشار تفاضلی ایجاد شده توسط اریفس پلیت باشد .
 • هنگام استفاده از یک  کپسول حساس به فشار های تفاضلی کم برای حفاظت کپسول DPدر برابر اضافه فشار از یک منی فولد سه ولو یا اینچ ولوی استفاده می شود

تپ گوشه ای

 • تپ گوشه ای درست در سطح بالا دست و پایین دست اوریفیس نصب می شوند .

تپ vena contracta

 • یکی از تپ های  vena contractaکه در بالا واقع می شود در فاصله ای به اندازه ی یک قطر لوله تا سطح اوریفیس پلیت قرار می گیرد در حالی که
 • تپ های مربوط به طرف پایین دست باید در نقطه ای که پایین ترین فشار قرار دارد قرار گیرد که معمولا در فاصله ای به اندازه ی نصف قطر لوله تا سطح اوریفیس واقع می شود .در روش تپ لوله ای یکی از تپ ها در فاصله ی 2.5 برابر قطر
 • داخلی لوله ودر طرف بالا دست قرار گرفته و تپ دیگر در فاصله 8 برابری قطر داخلی لوله و در طرف پایین دست ایجاد می شود .
 • هنگامی که اوریفیس پلیت با یکی از تپ های فشار استاندارد مورد استفاده قرار می گیرد به کالیبراسیون در محل ترانسمیتر فلو نیلزی نمی باشد .
 • تجربه نشان داده در زمانی که نسبت و نوع تپ فشار مورد استفاده مشخص و قطعی شده است استفاده از جدول و نمودار ها باعث تسهیل کالیبراسیون می شود

مزایا

 • فشار تفاضلی بزرگی ایجاد می کنند .
 • اطلاعات جامعی از ان در دسترس است
 • هزینه خرید و نصب کمی دارد .
 • تعویض ان اسان است .

معایب 

 • افت فشار دائمی بالا کهبه معنای هزینه بالای پمپاژ است.
 • نمی توان اوریفیس پلیت را برای سیالات کثیف دو غاب ها و بخار اب استفاده کرد چرا که این مواد باعث فرسودگی و تحلیل تدریجی شده و فشار تفاضلی تولید شده توسط اوریفیس را تغییر می دهند .

موردی ثبت نشده است!
کاتالوگی برای این محصول آپلود نشده است!