ویژگی های الکتریکی

  • میکرو سوئیچ  دو جهته اقدام فوری برای مخاطبین AGcdO. پارامترهای تماس مطابق با EN 60730-1: 15 (6) 250V ~ 50Hz
  • پارامترهای انطباق با EN 60947-5-1

ولتاژ عایق عادی

  • 380V

جریان مداوم نامی

  • 15A

نصب و راه اندازی

  • غوطه وری مستقیم GC 1/2 PN10 ( در بسته)

دمای حمل و نقل

  • 35-  ...  120+ درجه سانتیگراد.

عملکرد

  • هنگامی که درجه حرارت افزایش می یابد : 1-2 باز می شود، 1-4 بسته می شود.

 

دانلود فایل های ضمیمه: